Welkom op de archiefpagina's van E-zine Nieuwe Maan!
Nieuwe Maan publiceert wekelijks een artikel over hekserij, alternatieve geneeswijzen en de maan.
Oude artikelen worden op onderwerp gesorteerd en op de archiefpagina's geplaatst.
Hier vind je alle artikelen over sabbats en esbats

29.7.04

Lughnasadh.

Lughnasadh kondigt het einde van de zomer aan. Dit is de tijd waarin het oogsten begint. Lughnasadh (spreek uit: Loenasse) is de Ierse naam voor de maand augustus en betekent Lughs feest. Lugh is de lichtgod die zich met de donkere aarde heeft verenigd. Door deze eenwording is de nieuwe vegetatie ontstaan. Volgens een Keltische legende heeft Lugh afgekondigd dat elk jaar aan het begin van het oogstseizoen een herdenkingsfeest gehouden moest worden ter ere van zijn bosmoeder, Tailtiu. Nadat haar volk was verslagen, kreeg zij toestemming een dicht bos te rooien met het doel daar graan te verbouwen. Ze stierf door uitputting. Zij is begraven onder een grote heuvel in Ierland, die naar haar vernoemd is. Op die plaats werd het eerste feest van Lughnasadh gevierd . Tijdens deze samenkomst werden spelen en competities gehouden en werd een groot feestmaal bereidt met de eerste vruchten van de zomeroogst.Lughnasadh is het eerste oogstfeest. Mabon en Samhain zijn de tweede en de derde.
Het feest wordt ook wel Lammas genoemd, wat een Saksische oorsprong heeft. De betekenis hiervan is broodmis, het feest van het brood.Image hosted by Photobucket.com

Lugnasadh is traditioneel een graanfeest. Het graan werd in veel culturen voorgesteld als een verschijningsvorm van de Vegetatiegod, die uit vrije wil zijn leven offerde in de vorm van het graan om de mensheid van voedsel te voorzien. Hij sterft als het graan wordt onthoofd, maar leeft tegelijk voort in de oogst en zal later herboren worden als het zaad voor de nieuwe oogst wordt gezaaid.De laatste korenschoof zou magische krachten bevatten en afsnijden zou ongeluk brengen, aangezien ze de Graangod vertegenwoordigde. Meestal werd deze gezamenlijk geoogst zodat niemand verantwoordelijk zou zijn voor het “doden” van de God. Deze strohalm werd dan gebruikt om er een dier van te maken (vaak was dit een geit, haan, wolf of haas) die dan de vegetatiegod voorstelde of een graanpop als symbool voor moeder aarde. Deze pop hing dan de rest van het jaar boven de haard. Een ander gebruik was het verbranden van de strohalm. De as werd over de akkers gestrooid zodat de kracht van het koren over zou gaan op de volgende oogst. Meestal werd het graan van de strohalm vermengd met het nieuwe zaaigoed met het zelfde doel.


Ook dit heidense feest is door de christenen gekerstend. Sporen ervan vindt je terug in Sint Jacob (25juli) en Maria Hemelvaart (15 augustus).
Sint Jacob verwijst naar de apostel Jacobus, die rond de 15de eeuw tot schutspatroon van de akkerbouw werd benoemd. In het bijzonder de roggeoogst werd zoveel mogelijk op zijn naamdag binnengehaald. Het verhaal ging dat Jezus met zijn apostelen door een korenveld liep en dat ze korenaren plukten. Ze werden betrapt en moesten allen voor straf hun hoed afgeven. Behalve Jacobus, die beloofde het koren te beschermen. De beschermheilige wordt dan ook altijd met een breedgerande hoed afgebeeld.
Op Sint Jacob werd traditioneel eerst een rondgang om de akkers gemaakt om te keuren of de korrel al rijp was. In Jacobusdracht (geheel in het wit) werd de oogst dan binnen gehaald. Het gebruik was om niet eerder met oogsten te beginnen dan 25 juli, ook al waren de gewassen al rijp. De eerste gewassen die van het land kwamen werden vaak naar Jacobus vernoemd; bijvoorbeeld de Jacobi-aardappel.
Jacobus werd gerekend tot de waterheiligen en alle bronnen waren op zijn naamdag bijzonder geneeskrachtig. Als het water in de bron op die dag hoog stond was dat een voorteken dat de oogst voorspoedig zou verlopen.
Het weer op die dag zou een voorteken zijn van voor of tegenspoed de komende maanden. De dauw van die dag zou er voor zorgen dat de koeien die dag uitzonderlijk veel melk gaven.

Maria Hemelvaart werd ingevoerd om Maria naar voren te schuiven als de beschermvrouwe van alle gewassen. Het was die dag gebruikelijk om kruiden en bloemen te verzamelen en deze in de kerk te laten wijden. De bos bestond uit magische kruiden, zoals bijvoet en duizendblad, maar ook uit halmen van graansoorten en takken van fruitbomen. De gewijde bos werd mee naar huis gnomen en in huis of in de stallen opgehangen. De bos zou vooral bescherming bieden tegen onweer en de kruiden die erin verwerkt waren werden dan ook donderplanten genoemd. De graankorrels uit de gewijde bos werden gemengd met het zaaigoed voor het volgende jaar. Tijdens de kerkmis werden de eerste broden van het graan gezegend en uitgedeeld aan de armen. Een offer uit dankbaarheid voor de oogst.

Image hosted by Photobucket.com


De vaste datum van Lughnasadh is op 1 augustus. Astrologisch valt Lughnasadh op 15 graden leeuw. De astrologische datum kan dus per jaar verschillen. In 2004 valt dit op 7 augustus. Er zijn mensen die voorkeur hebben voor de astrologische datum omdat dit de viering extra kracht geeft. Traditioneel begint het feest bij zonsondergang, de avond voor de feestdag.
Lughnasadh wordt in de hekserij als oogstfeest gevierd. Je bedankt in de vorm van een offer voor de oogst die je hebt ontvangen. Niet alleen de materiele, maar ook de spirituele en geestelijke oogst. Het thema is de opoffering . De dood is noodzakelijk om hergeboorte mogelijk te maken. Lughnasadh is een moment om te genieten van je rust na gedane arbeid. Een tijd van delen, analyseren en evalueren. Een tijd om je huidige situatie te bekijken en te leren van de manier waarop je kon oogsten van wat je gezaaid had met Ostara.

Suggesties voor Lughnasadh.
Gezien het jaargetijde leent deze sabbat zich uitstekend voor een viering in de buitenlucht. Een open plek in het bos of een viersprong in landelijk gebied is hiervoor het meest ideaal. Maar de privacy van je eigen tuin werkt ook prima.
Je kunt graanhalmen gebruiken om je altaar te versieren of de cirkel te markeren.
Het is traditioneel om graanpoppetjes te maken. Je kunt bijvoorbeeld vrienden of gelijkgezinden uitnodigen voor een workshop.
Kruiden kunnen worden gebruikt om een boeket te maken die je wijd met je eigen gewijde water. Het is leuk om een brood te bakken in de vorm van een man. Het brood kan deel uitmaken van je feestmaal en een deel kun je offeren tijdens het ritueel.
Offer je slechte gewoontes in de vorm van symbolen in het vuur zodat er plaats komt voor het nieuwe.
Deel je rijkdom met minder gefortuneerde. Dit kan in vele vormen: een gift, een helpende hand, een goed gesprek.
Je kunt ook een dagje gaan helpen appels plukken op de boerderij.

Correspondenties:

Kleuren: Oranje, goud, groen, geel, rood en wit
Voedsel: Brood, graan en maïs, appels, zomervruchten
Dranken: Appelbier, vruchtensappen.
Bloemen/planten: Zonnebloemen, lavendel, maïs, graan, rijst, heide
Goden: Lugh, Cernunnos, de Groene Man, Zonnegoden
Godinnen: Gaia, Demeter, Cerredwin, Tailtui, Moedergodinnen
Stenen: Gele diamant, citrien, tijgeroog, amber
Dieren: Geit, haan
Geuren: Eucalyptus, lavendel, kaneel, cederhout,rozemarijn.

Powered by Blogger